Điều khoản điều kiện mua hàng

Khách hàng đồng ý mua hàng trên website Nidota.com có nghĩa là đồng ý đặt hàng để lại thông tin mua hàng cũng có nghĩa là đồng ý các điều khoản mua bán trên website Nidota.com chúng tôi chỉ giải quyền khiếu nại mua bán dựa trên các điều khoản đã định sẵn thông báo với khách hàng trên website như :

Call Now Button
X